Đế đá thiên nhiên (ống chân inox)

Ngày đăng: 29/05/2022

Đế đá thiên nhiên (ống chân inox)

Đế đá thiên nhiên trọng lượng trung bình từ khoảng 60 tới 80 kg, với chân inox chắc chắn có thê dùng cho các loại dù đứng tâm, dù lệch tâm, dù gỗ, dù sắt, dù nhôm, dù inox các loại.

40kg 1.610.000
60kg 2.170.000
80kg 2.520.000