Dù gỗ chò chỉ 8 cánh

Ngày đăng: 29/05/2022

_Kích thước Ø3000 x H2500mm

_Khung kèo gỗ chò chỉ

_Dây kéo ròng rọc chốt cắm

_Ổ gỗ. Bu-lông, ốc vít inox 304

Khung dù gỗ + Áo dù vải Poly (Vietnam) 4,680,000
Khung dù gỗ + Áo dù vải Sunroof (Indo) 5,850,000
Khung dù gỗ + Áo dù vải Sunbrella (Mỹ) 10,140,000