Dù tròn nhôm 8 cánh

Ngày đăng: 29/05/2022

Kích thước Ø3000 x H2500mm

_Khung kèo nhôm anod

_Dây kéo ròng rọc chốt cắm

_Ổ, path, bu-lông, ốc vít inox 304

Khung dù nhôm + Áo dù vải Poly (Vietnam) 8840000
Khung dù nhôm + Áo dù vải Sunroof (Indo) 10010000
Khung dù nhôm + Áo dù vải Sunbrella (Mỹ) 14300000