Dù vuông lệch tâm nhôm 4 cánh

Ngày đăng: 29/05/2022

_Kích thước W2500 x 2500 x H2500mm

_Khung kèo nhôm anod

_Nâng hạ chốt cắm

_Ổ, path, bu-lông, ốc vít inox 304

Khung dù nhôm + Áo dù vải Poly (Vietnam) 6630000
Khung dù nhôm + Áo dù vải Sunroof (Indo) 7670000
Khung dù nhôm + Áo dù vải Sunbrella (Mỹ) 10400000